O NAMA  |  INDUSTRIJA NAMEŠTAJA  |  USLUGE PORTALA  |  NAŠI PARTNERI  |  KONTAKT  |  AKTUELNO   E-SHOP  ENGLISH    
USLUGE PORTALA
 Premium članovi 
 Baneri 
 Virtuelna prezentacija 
 Prioritetno mesto 
 Tržište ponude/tražnje 
Unesite ponudu ili potraznju
Ponudite usluge i robu - potražite najbolje cene
Upišite vašu kompaniju
POSLOVNI IMENIK
 Spavaće sobe  
 Dnevne sobe  
 Dečije sobe
 Kupatila
 Kuhinje
 Kancelarijski nameštaj  
 Specijalan nameštaj
 Podovi i obloge
 Osvetljenje prostora
•  Vrata i prozori
•  Prerada drveta
•  Mašine i alati
 Usluge i trgovina 
 Repromaterijal

SIEPA

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije

Na ovim stranicama možete pronaći sve neophodne informacije vezane za izvoz nameštaja i ostalih proizvoda.

Informacije su preuzete sa internet stranica Agencije SIEPA: www.siepa.sr.gov.yu


O Agenciji SIEPA

Časopis INVESTICIJE

Priručnik za izvoznike

Aktuelne vesti Agencije SIEPA

Časopis za izvoznike EXPORTER
        
           EXPORTER 9

Bonton - sastavni deo poslovnog stila?Put do prepoznatljivog poslovnog stila je dug i vodi preko usvajanja ustaljenih pravila ponašanja koja kompaniji donose ugled i poštovanje od strane klijenata

Težnja savremenog društva ka otvaranju novih horizonata, proširivanju vidika i uma, oslobađanju od stega prošlosti, od razmišljanja i navika koji su nekada važili za dogme o kojima se ne diskutuje, dovela je do toga da su reči etika i moral izgubile svoje izvorno tumačenje. Danas se uzimaju relativno i zavise od slučaja do slučaja.
Međutim, poslovna etika je nešto što u literaturi i praksi ima svoje jedinstveno značenje koje podrazumeva
međuljudske odnose u poslovnom okruženju, kodekse ponašanja, stvaranje imidža poslovnih ljudi i njihovo
organizovanje u jedinstveni sistem od kojeg u mnogome zavisi uspešno poslovanje. Poslovni bonton se može uzeti kao pravilo ponašanja koje kompaniji donosi ugled i poštovanje od strane klijenata i partnera kao preduslov da se neki posao započne, procesuira i završi sa uspehom.
Bonton unutar firme Kada govorimo o poslovanju unutar organizacije, poslovna etika igra značajnu ulogu u okviru odnosa među ljudima koji čine jedan takav sistem.
Međuljudski odnosi unutar samog preduzeća doprinose uspešnosti poslovanja i ostvarivanju zadatih ciljeva.

Timski rad je ono na čemu se uglavnom insistira, jer protok informacija, konsultovanje sa kolegama
i zajedničko rešavanje eventualnih problema obezbeđuje pokrivanje svih sfera poslovanja određenog preduzeća i sprečava nastajanje propusta koji mogu da ga destabilizuju i poljuljaju u daljem
toku rada. Uzajamna komunikacija i dogovaranje treba da budu sastavni deo poslovnog dana, jer u saradnji sa drugima često možemo otkriti greške koje previdimo ili kojih nismo svesni.
Svaki pojedinac u firmi treba da snosi odgovornost za svoje postupke, da radi deo posla za koji je nadležan. Ako mu nedostaju neke informacije, u svakom trenutku poželjno je da se obrati drugima, a isto tako kada god je u mogućnosti da kolegama ponudi pomoć ili savet, jer to je u stvari suština timskog rada. Što više saznate o radu vaših kolega, utoliko će i deo posla za koji ste vi nadležni biti potpunije obrađen, a vama obezbediti brže i bolje obavljanje sopstvenih zadataka.
Poslovno okruženje čini jednu specifičnu vrstu zajednice koja često može izaći iz okvira radnog vremena.
Kolege u toku radne nedelje dosta vremena provode zajedno tako da su neminovno upućeni i u privatne živote jedni durgih. Neretko se dešava da međusobno ostvare prijateljske odnose i odlaze na zajedničke proslave i okupljanja.
Poštovanje hijerarhije i nadređenih u nekoj organizaciji je značajan element poslovne etike. Savremena
preduzeća nemaju strogo autoritativno uspostavljenu strukturu vlasti, ali direktor, menadžer ili predsednik
iznose konačne stavove i donose odluke o svim poslovima u organizaciji.
Odnos sa nadređenima treba da bude izgrađen na poštovanju i poverenju i takav da uvek možete da se konsultujete sa šefom o eventualnim neplaniranim situacijama ili daljem toku nekog projekta.
Poslovna etika i poslovni bonton predstavljaju ponašanje koje bi svaka organizacija trebalo da uvrsti u sve
sfere poslovanja. Na taj način se stvara prijatnija i profesionalnija atmosfera među zaposlenima, koja se zatim prenosi na odnose između preduzeća i njegovih poslovnih partnera. Takvo ponašanje čini da je zadovoljstvo započeti, raditi i završiti bitne poslove, a ostvarene veze i kontakte usmeriti na neke buduće zajedničke projekte.
Dakle, kultura ponašanja koju osoba poseduje u svom privatnom životu, sa određenim dopunama i korekcijama jeste ona koju treba da zadrži i u poslovnom okruženju. Pojedinac sa svojim ličnim kvalitetima i sposobnostima u kontaktu sa kolegama iz zajednice u kojoj radi čini da to preduzeće ili firma
dobiju epitet profesionalne ustanove, a njeni članovi status saradnika koje partneri i klijenti priželjkuju i ujedno preporučuju drugima.

Učtivost preko telefona
Bitna stavka poslovnog bontona, koja često ima veliki uticaj na dalji tok poslovnih odnosa, jesu telefonski
razgovori. Svi zaposleni treba da budu predusretljivi, učtivi i ljubazni kada odgovaraju na upite telefonskim
putem, jer osoba koja se javlja već na osnovu takvog kontakta može da stvori određenu sliku o preduzeću sa kojim želi da posluje. Ako niste dovoljno upućeni u deo posla u vezi sa kojim klijent želi da razgovara, ljubazno ćete mu preporučiti svoje kolege kojima treba da se obrati, dati mu potrebne informacije, uzeti njegove podatke i posavetovati klijenta u kom vremenskom periodu je najbolje da se javi i zakaže sastanak. Klijent na osnovu tog prvog telefonskog kontakta može donekle da zaključi na kakav će
doček naići kada bude posetio vaše preduzeće, što dovodi do druge faze u komunikaciji odnosno poslovnih
sastanaka, izuzetno važnih za utisak o određenom preduzeću.
Osoba na recepciji ili prijavnici sa kojom stranka ostvaruje prvi kontakt treba da bude ljubazna, nasmejana, prijatna i obaveštena o tome ko dolazi i u koje svrhe, kako bi klijenta dalje uputila do kancelarije ili sale za sastanke.
Svi uključeni u organizaciju tog sastanka treba da deluju uigrano i da stvore atmosferu takvu da klijent oseti da je dobrodošao i da se nalazi na pravom mestu na kojem ga dočekuju ljudi sa kojima može da uspostavi uspešnu saradnju.
Poslovna etika na sastancima podrazumeva da osoba koja održava sastanak treba unapred da bude pripremljena i obaveštena o temi o kojoj će se razgovarati. Govorna kultura, kultura sopstvenog i poslovnog jezika su preduslov za započinjanje sastanka.
Zavisno od toga da li se sastajete sa domaćim ili stranim partnerima, poželjno je da poznajete kulturu i
običaje zemlje iz koje dolazi poslovni partner, kao i da obratite pažnju na etičke i religiozne osobenosti pri
susretu sa stranim partnerima. Kako će se ljudi ponašati u poslovnoj komunikaciji na internacionalnom nivou zavisi od merila vrednosti koje predstavnici jedne kulture imaju o tome šta je prigodno, a šta ne, šta je dobro, a šta loše. Osnova poslovnog uspeha je u poznavanju, razumevanju, prihvatanju i prilagođavanju različitim kulturama (na primer, Japanci smatraju vrlo neučtivim da se na sastanak zakasni i dođe bez prigodnog poklona u vidu suvenira ili nekog drugog detalja koji nosi obeležje te nacije).
Vaš izgled, koji treba da bude strogo profesionalan, pravilno sedenje, razmenjivanje biznis-kartica, način
obraćanja, zapisivanje beleški, su vrlo bitni za uvod u razgovor. Poželjno je da imate odgovore na sva pitanja koja klijenta interesuju. Podrška na sastanku u vidu vaših kolega koji rade srodnu stvar i poseduju konkretne informacije za koje vi niste kompetentni je takođe korisno. Nezavisno od vrste sastanka, važno je da do kraja budete usresređeni na temu, kao i da napravite prostor za dalju saradnju, buduće
kontakte, organizovanje narednih sastanaka i konačno ugovaranje posla.

Održavanje korektnih odnosa sa javnošću takođe predstavlja bitan sastavni deo profesionalnog poslovnog
ponašanja. Kompanija koja želi da bude prihvaćena i van svojih poslovnih okvira, u široj javnosti ili inostranstvu trebalo bi da ima korektan odnos sa medijima. Sva velika preduzeća u svom sastavu imaju zasebnu PR službu ili Službu za odnose sa javnošću koja je u neposrednom kontaktu sa novinarima
i predstavnicima medija. Taj sektor blagovremeno obaveštava medije o poslovanju firme, događajima koje
organizuje, ugovorenim poslovima, dobijenim priznanjima, prisustvu na sajmovima i ostalim javnim
manifestacijama. Služba za odnose sa javnošću treba da se pobrine oko zakazivanja TV, radio i novinskih intervjua, organizovanja konferencija za štampu i raznih promocija koje mogu doprineti boljem ugledu preduzeća u široj javnosti i njegovom približavanju okolini u kojoj posluje.

Komunicirajte odećom
Vrlo važna stavka u vezi sa poslovnim bontonom jeste „dress code“, odnosno, oblačenje zaposlenih. U
nekim organizacijama, bankama, na primer, zaposleni dobijaju uniforme koje ih čine prepoznatljivim predstavnicima date ustanove. U većini preduzeća, ipak, važi da zaposleni treba da budu obučeni pristojno,
nenapadno, bez suviše eksperimentisanja ili bezuslovnog praćenja modnih trendova, a tako da odaju
utisak profesionalaca i osoba koje će ozbiljno pristupiti poslu. Ženama je dozvoljeno manje odstupanje po
pitanju boja ili odevnih kombinacija, s tim što su prekrivena ramena, dužina suknje ispod kolena i zatvorena obuća pravilo od kojeg ne treba odstupati. Za muškarce su klasična odela mirnih tonova (sa kravatom) uglavnom najbolji izbor.

U dogovoru sa nadređenim zaposleni mogu da imaju jedan dan u nedelji kada je prihvatljivo neformalnije odevanje na poslu (često je to petak za koji se koristi izraz „Casual Friday“, preuzet iz engleskog jezika), s tim što treba voditi računa da se u tom periodu ne održavaju neki važni sastanci ili drugi poslovni skupovi. Svrha „dress code“-a jeste da takvo poslovno odevanje svih zaposlenih, nezavisno od njihove strukture, predstavi određeno preduzeće i ostavi dojam skladnog i profesionalnog tima.

Jelena Radoičić