O NAMA  |  INDUSTRIJA NAMEŠTAJA  |  USLUGE PORTALA  |  NAŠI PARTNERI  |  KONTAKT  |  AKTUELNO   E-SHOP  ENGLISH    
USLUGE PORTALA
 Premium članovi 
 Baneri 
 Virtuelna prezentacija 
 Prioritetno mesto 
 Tržište ponude/tražnje 
Unesite ponudu ili potraznju
Ponudite usluge i robu - potražite najbolje cene
Upišite vašu kompaniju
POSLOVNI IMENIK
 Spavaće sobe  
 Dnevne sobe  
 Dečije sobe
 Kupatila
 Kuhinje
 Kancelarijski nameštaj  
 Specijalan nameštaj
 Podovi i obloge
 Osvetljenje prostora
•  Vrata i prozori
•  Prerada drveta
•  Mašine i alati
 Usluge i trgovina 
 Repromaterijal

SIEPA

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije

Na ovim stranicama možete pronaći sve neophodne informacije vezane za izvoz nameštaja i ostalih proizvoda.

Informacije su preuzete sa internet stranica Agencije SIEPA: www.siepa.sr.gov.yu


O Agenciji SIEPA

Časopis INVESTICIJE

Priručnik za izvoznike

Aktuelne vesti Agencije SIEPA

Časopis za izvoznike EXPORTER
          
           EXPORTER 3

REPUBLIČKI FOND ZA RAZVOJ

Fond u funkciji razvoja privrede

U situaciji kad su za mnoga srpska preduzeća bankarski krediti i dalje prilično skupi, republički Fond za razvoj ima izuzetan značaj u finansiranju privrednih programa. Više od 85 odsto kredita odobrenih prošle godine činili su dugoročni krediti malim i srednjim preduzećima.Fond se od svog osnivanja 1992. godine nalazi u stoprocentnom vlasništvu države. Prvenstveno opslužuje projekte koji bi kod komercijalnih banaka imali male izglede da budu prihvaćeni, ili bi cena kredita bila neprihvatljivo visoka. U pregledu odobrenih sredstava Fonda može da se nadje mnogo STR-ova i SZTR-ova kojima je potrebno nekoliko hiljada evra da bi nabavili opremu i proširili posao. Naravno, mali preduzetnici nisu jedini korisnici kredita. U portfelju Fonda se nalaze i investicioni projekti poznatih
preduzeća vredni više stotina hiljada evra.
Ipak, Fond je pre svega orijentisan ka malim i srednjim preduzećima. Od ukupne vrednosti kredita gotovo 95 odsto otpada na firme te veličine. Prema rečima Olivere Božić, direktora Fonda, značaj te institucije srazmeran je raspoloživim sredstvima koja su iz državnih izvora relativno skromna. Medjutim, u poslednjih nekoliko godina napravljen je zaokret u kreditiranju prema malim i srednjim preduzećima u privatnom vlasništvu. Činjenica da su ta preduzeća redovne platiše, omogućila je da se finansira zdraviji deo domaće
privrede.
Takodje, ono što Fond za razvoj izdvaja od sličnih institucija jesu veoma povoljni uslovi kreditiranja. U 2004. godini kamatne stope na dugoročne i kratkoročne kredite nisu prelazile pet odsto godišnje. S obzirom na to da je kao jedan od osnovnih ciljeva Fonda postavljen ravnomerniji regionalni razvoj Srbije, visina kamatne stope prati nivo razvijenosti opštine u kojoj je planirana konkretna investicija.
Sa druge strane, za kratkoročne izvozne kredite i kredite za likvidnost kamatna stopa je iznosila pet odsto, uz period povraćaja od šest meseci. Od ukupno odobrenih 9,25 milijardi dinara prošle godine, više od 85 odsto činili su dugoročni krediti malim i srednjim preduzećima. Ostatak, 15 odsto, činili su kratkoročni krediti i krediti gradjanima i samostalnim radnjama.
Kad je reč o granskoj strukturi, u portfoliju Fonda preovladjuju prehrambena, drvna, metalopreradjivačka i hemijska industrija. Gotovo tri četvrtine odobrenih sredstava namenjeno je firmama iz tih branši. U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i poslovnim bankama Fond je finansijski podržao i primarnu poljoprivrednu proizvodnju sa više od 3,2 milijarde dinara dugoročnih i kratkoročnih kredita.
Kako navodi Božić, Fond za razvoj kreditira mala preduzeća uz garanciju poslovne banke komitenta. "Procenat zaključenja kredita je visok, negde oko 70 odsto, što znači da su Banke partneri Fonda u realizaciji investicionih programa. Problem komercijalnih banaka je u tome što za sada nemaju izvore za
dugoročno kreditiranje. S druge strane, mi odobravamo i kratkoročne izvozne kredite sa kamatnom stopom koja trenutno iznosi šest odsto na godišnjem nivou i rokom povraćaja od šest meseci."
Od ove godine ponuda Fonda za razvoj obogaćena je novim vrstama kredita. Mikro krediti u vrednosti od pet do 20 hiljada evra, sa kamatnom stopom od jedan odsto i periodom povraćaja od tri do pet godina, omogućavaju fizičkim licima da započnu sopstveni biznis. Prednost imaju oni programi koji predvidjaju otvaranje većeg broja radnih mesta. Isto važi i za investicione projekte u Kragujevcu, Boru i Vranju. Visina kredita za ulaganja u tim gradovima kreće se od 15 miliona dinara za manje od 24 novih radnika do
neograničenog iznosa u slučaju zapošljavanja preko sto prethodno nezaposlenih.
Iako Fond za razvoj ima i naglašenu socijalnu funkciju, to ne podrazumeva blaže kriterijume kod ocenjivanja investicionih projekata. Naplata odobrenih kredita predstavlja, uostalom, i najvažniji izvor finansiranja rada Fonda. Na odluku o davanju kredita najviše utiče ocena kreditne sposobnosti investitora koja se dobija kombinovanjem više pokazatelja, kao što su profitna i finansijska stabilnost, tokovi gotovine, neto obrtni fond, zaduženost i urednost vraćanja zajmova.

KAKO DO KREDITA

Sve informacije o proceduri prijavljivanja za kredite Fonda za razvoj, kao i o uslovima kreditiranja nalaze se na internet prezentaciji www.fondzarazvoj.sr.gov.yu . Na istom mestu može da se nadje i potpun pregled odobrenih sredstava u poslednje vreme.

D. Pejčić